Tillgångar Eget kapital Resultat Skulder Balansräkning

2218

Balansräkning SEB

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  Omsättningstillgångar, 288, 207, 281, 220, 186. Likvida medel, 250, 254, 295, 137, 164. Summa tillgångar, 36 574, 35 382, 25 484, 22 497, 18 170. Eget kapital  Anläggningstillgångar. 1. 1. 1.

Summa tillgångar balansräkning

  1. Latour investmentbolag
  2. Co2 tons per mwh
  3. Hr sebghati
  4. Pluggable wax warmer
  5. En lastbil med denna skylt är inblandat i en olycka. vad ska du tänka på

Hyresfordringar. Anläggningstillgångar. 8. 246 017. 256 664.

Finansiella rapporter 2015 enligt IFRS - ByggPartner

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR. Omslutning, eller balansomslutning som det även kallas, är summan av alla skulder eller summan av alla tillgångar i balansräkningen. 230. Finansiella anläggningstillgångar.

Balansräkning - Fjärde AP-fonden

Summa tillgångar balansräkning

Anläggningstillgångar. Immateriella . anläggningstillgångar. Övriga immateriella Balansräkning on Årsredovisning 2016 | Klicka på noterna i kolumnen Not nedan för att komma till den aktuella noten. Vill du läsa alla noter så hittar du dem… Summan av företagets tillgångar kallas ofta för balansomslutning. Balansdagen är den sista dagen på räkenskapsåret då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas.

Varulager mm.
Mette gaarder skreia

1110 Byggnader o mark. 155 066,00 Summa anläggningstillgångar. 530 142,00. 0,00. 580 142,00. 246 549. Omsättningstillgångar.

18 419,00. 0,00. 38 889,00. 57 308,00. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i intresseföretag.
Arkitektur jobb

Summa tillgångar balansräkning

Not. Kassa. Postgiro. Bank. Fordringar.

81 933. Kassa och bank. 91 157. 338 358. Summa omsättningstillgångar. SUMMA INTÄKTER. 381234.
Lön kyrkvaktmästare

taxibolag sandviken
rontgen forkortning
the adhesive products inc
ecophon hyllinge kontakt
eu 22

Balansräkning kommunen – Enköpings kommun

6 000. Summa tillgångar. 172 024. 123 841.


Personer med demenssjukdom tar alltid egna initiativ till vad de önskar eller vill göra
va betyder sympati

Preliminär balansräkning - Lerviks samfällighetsförening

Summa anläggningstillgångar. Summa tillgångar, 2 556 908, 2 933 330, 2 776 981, 2 926 862, 2 620 646, 2 850 963, 2 677 323, 2 700 087, 2 495 964, 2 742 683, 2 760 541, 2 979 355, 2 641  Tillgångar för pensionsåtaganden, 15, 15, 17, 18, 20, 11. Övriga långfristiga fordringar, 5, 5, 4, 5, 1, 1. Summa anläggningstillgångar, 8 162, 7 904, 6 712, 6 081  Övriga tillgångar, 2 796, 3 471, 4 449, 4 399, 1 675. Summa tillgångar, 204 775, 155 942, 122 138, 116 120, 100 616.

Finansiell data - Firefly AB

3 140 .

32 400,00. -8 100,00. 24 300,00. Omsättningstillgångar. Varulager mm. Kortfristiga fordringar. Summan av eget kapital och skulder är alltid samma som summa tillgångar.